Tag Archives: Akta 355

Akta 355: Poster Dangkal SIS Forum Tentang Akta 355

img-20161018-wa0001

Poster di atas yang bertajuk, “Memahami Rang Undang-Undang 355 Dan Impaknya” telah dikeluarkan oleh SIS Forum (Malaysia) Berhad untuk membantah cadangan pindaan Akta 355.

Jelas bahawa SIS Forum (Malaysia) Berhad yang lebih suka dikenali sebagai Sisters in Islam tidak memahami atau dengan sengaja mahu mengelirukan orang ramai dengan fakta-fakta yang tidak betul dan tidak tepat berkenaan cadangan pindaan Akta 355.

Sebenarnya SIS Forum amat keliru dan tidak faham perkara yang mereka bangkitkan kerana apa yang mereka dakwa sebagai Rang Undang-Undang (RUU) 355 itu sebenarnya ialah Bil Persendirian cadangan pindaan Akta 355 dan bukannya Rang Undang-Undang 355.

Rang undang-undang mestilah digubal oleh kerajaan Persekutuan dengan syarat tertentu dan dalam hal ini, kerajaan hanya boleh menggubal RUU ini setelah Bil Persendirian pindaan Akta 355 ini diluluskan oleh parlimen.

Saya ingin mengulas poster di atas, ayat bewarna merah ialah kenyataan pada poster SIS Forum Berhad manakala ayat bewarna biru ialah ulasan saya.

Akta 355 merupakan akta berkaitan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah.
Seksyen 2 di bawah Akta 355 menjelaskan batas bidang kuasa mahkamah syariah di mana hukuman maksimum yang boleh dikenakan adalah penjara 3 tahun atau denda RM5000 atau 6 kali sebatan atau apa-apa gabungan hukuman tersebut.

SIS Forum mestilah amanah dan mesti menerangkan  perkara-perkara asas yang amat penting tentang Akta 355 dan Seksyen 2 Akta 355.

 • Pertama, SIS Forum mesti menjelaskan bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah hanya terhad kepada orang Islam sahaja untuk mengelak kekeliruan di kalangan rakyat yang kurang memahami isu perundangan dan Perlembagaan Persekutuan.

 • Kedua, hukuman sebat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah adalah “sebatan syariah” yang amat jauh lebih ringan daripada “sebatan sivil”.

Apakah cadangan pindaan RUU355?
Parti politik PAS mencadangkan untuk meminda Akta 355 bagi meningkatkan hukuman denda yang dikenakan olen mahkamah syariah, kecuali hukuman mati. Jumlah hukuman yang dikenakan akan ditentukan oleh Dewan Undangan Negeri.” 

 • Cadangan pindaan Akta 355 bukanlah semata-mata mahu meningkatkan hukuman denda. Denda di dalam konteks undang-undang Mahkamah Syariah sekarang bermakna sejumlah wang (tidak melebihi lima ribu ringgit) yang mesti dibayar oleh pesalah.

 • Perkara yang dicadangkan dalam pindaan Akta 355 termasuklah Mahkamah Syariah bukan hanya boleh mengenakan hukuman penjara, denda dan sebatan syariah, tetapi boleh mengenakan berbagai bentuk hukuman-hukuman lain termasuk hukuman sosial jika ianya lebih berkesan.

Apakah impak pindaan ini, jika diluluskan?
-Ia akan memberi kuasa yang lebih luas kepada mahkamah syariah untuk mengenakan hukuman denda kepada pesalah jenayah syariah tanpa batasan kecuali hukuman mati.
-Hukuman yang dikenakan oleh mahkamah syariah selamanya tidak akan selaras kerana ia tertakluk mengikut negeri.
-Kelemahan pelaksanaan hukuman akan memberi nama yang buruk kepada mahkamah syariah dan agama Islam.

Dakwaan SIS Forum adalah prejudis, di luar konteks dan tidak benar. Impak sebenar pindaan ini bila di luluskan ialah Mahkamah Syariah boleh menjatuhkan hukuman yang selaras dengan kadar hukuman Mahkamah Sivil dan DUN boleh menggubal undang-undang yang lebih sesuai bukan hanya untuk menghukum tapi juga untuk mendidik umat Islam supaya menjadi lebih baik di samping mengurangkan jenayah syariah.

 • Menuduh pindaan ini akan “memberi kuasa yang lebih luas kepada mahkamah syariah untuk mengenakan hukuman denda kepada pesalah jenayah syariah tanpa batasan kecuali hukuman mati” adalah satu fitnah jahat kerana bentuk dan had hukuman syariah adalah digubal oleh DUN di peringkat Negeri dan bukannya oleh Mahkamah Syariah itu sendiri.

 • Amat tidak masuk akal bila SIS Forum mendakwa jika pindaan ini diluluskan, impaknya ialah, “Hukuman yang dikenakan oleh mahkamah syariah selamanya tidak akan selaras kerana ia tertakluk mengikut negeri”. Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan kuasa penggubalan Undang-undang Syariah kepada Negeri dan bukannya cadangan pindaan Akta 355 yang mencadangkan perkara ini. Oleh itu, perkara ini tiada kaitan dengan pindaan Akta 355.

 • Amat tidak logik untuk SIS Forum mendakwa satu lagi “impak pindaan ini, jika diluluskan” ialah, “Kelemahan pelaksanaan hukuman akan memberi nama yang buruk kepada mahkamah syariah dan agama Islam” kerana Mahkamah Syariah bukanlah institusi yang melaksanakan hukuman.

Benarkah pindaan ini akan memartabatkan status mahkamah syariah di Malaysia?
Tidak benar, kerana pindaan ini hanya tertumpu kepada aspek hukuman, tanpa menyelesaikan masalah sistemik di mahkamah syariah, contohnya perlaksanaan Undang-undang Keluarga Islam yang masih bermasalah.

Keupayaan Mahkamah Syariah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan syariah sudah tentu akan memartabatkan status Mahkamah Syariah.

 • Sekarang had hukuman Mahkamah Syariah jauh lebih rendah daripada hampir semua hukuman jenayah sivil, contohnya hukuman merokok di tempat awam adalah jauh lebih tinggi daripada hukuman jenayah syariah. Apakah SIS Forum merasakan bahawa kesalahan merokok di tempat awam adalah lebih serius daripada kesalahan di bawah Undang-undang Keluarga Islam?

Cara-cara lain untuk memperkasakan mahkamah syariah:
– Menyelaraskan sistem undang-undang keluarga Islam di antara negeri-negeri di Malaysia supaya sama.
– Memudahkan proses tuntutan nafkah bagi ibu-ibu tunggal supaya lebih efisien.
– Mempercepatkan proses perceraian, hak penjagaan anak dan lain-lain supaya tidak berlanjutan sehingga bertahun-tahun.
– Memastikan setiap daerah di Malaysia mempunyai hakim syarie yang mencukupi dan adil gender.

Undang-undang Syariah di Malaysia tidak hanya tertakluk kepada Undang-undang Keluarga Islam sahaja.

 • Cadangan SIS Forum tidak merangkumi cara menyelesaikan kesalahan syariah lain seperti murtad, LGBTIQ, khalwat, menghina Islam, ajaran sesat dan lain-lain.

 • Sistem Undang-undang Keluarga Islam di antara negeri-negeri yang disamakan, proses tuntutan nafkah dimudahkan, proses perceraian dipercepatkan dan setiap daerah di Malaysia mempunyai hakim Syarie yang cukup sahaja tidak boleh memperkasakan Mahkamah Syariah jika had hukuman maksimanya jauh lebih rendah daripada hukuman merokok di tempat awam.

 • Jika SIS Forum berpendapat aspek hukuman tidak penting dalam sistem mahkamah, SIS Forum patut mendesak had hukuman Mahkamah Sivil diselaraskan dengan had hukuman Mahkamah Syariah iaitu terhad kepada 3 tahun penjara, denda 5 ribu ringgit dan 6 kali sebatan syariah.

 • Ataupun adakah SIS Forum merasakan kesalahan syariah tidak seserius kesalahan sivil maka hukuman sekarang sudah memadai?

   

 • Sebenarnya cadangan SIS Forum berhubung cara penambahbaikan sistem Mahkamah Syariah sudah pun dilaksanakan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri contohnya dengan menubuhkan Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan Mahkamah Syariah untuk melicinkan proses mahkamah dan Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah pula untuk menggarap modul agar perbicaraan dapat dipercepatkan.

Bolehkah orang Islam membantah RUU355?
Rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang agama berhak menyuarakan bantahan kerana RUU355 adalan pindaan kepada prosedur yang akan memberi kesan kepada kepentingan awam.

   • Pertama, perkara ini berkaitan Bil Persendirian dan bukannya RUU355; jadi kenapa orang Islam harus membantah RUU355 yang tidak wujud?

   • Tidak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang Malaysia jika sesiapa sahaja mahu membantah Bil Persendirian ini, walaupun tiada sebab untuk mereka membantah satu pindaan yang membawa kepada kebaikan. Pindaan ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan jenayah syariah. Pengurangan jenayah akan memberi kesan positif kepada seluruh rakyat yang cintakan keamanan termasuk juga orang yang bukan beragama Islam.

   • Namun, bagi orang Islam yang membantah bermakna mereka membantah satu usaha untuk mengurangkan jenayah Syariah; manakala bagi orang bukan Islam pula, tiada sebab untuk mereka membantah kerana jenayah syariah hanya melibatkan orang Islam sahaja dan Mahkamah Syariah tidak ada kaitan langsung dengan mereka.

SIS Forum Berhad yang suka menggunakan nama Islam sepatutnya membuat poster tentang pindaan Akta 355 dengan penuh amanah dan berdasarkan fakta yang tepat dan bukannya menggunakan imaginasi mereka untuk memburukkan suatu usaha yang murni untuk memartabatkan perundangan Islam di Malaysia.

Tindakan SIS Forum ini telah memberi nama yang buruk kepada agama Islam kerana mereka seakan memberi gambaran bahawa Mahkamah Syariah tidak harus diberi kuasa yang lebih tinggi dalam menjatuhkan hukuman; seolah-olah Mahkamah Syariah tidak penting dan hakim-hakim Mahkamah Syariah tidak mampu bertindak dengan adil dan amanah.

Act 355: Answering “CCM Says Hadi’s Bill Will Radically Rewrite Constitution”

In preserving a harmonious country, the people of Malaysia from all faiths and races must uphold the Federal Constitution, respect each other, obey the laws of our country and must not insult others.

As a person in his position who always talks about unity and harmony, Hermen Shastri must not insult the Muslims by making rude, harsh and false accusations regarding the Syariah punishments as well as the PAS president’s Bill.

After all, why must non-Muslims try so hard to deny the constitutional rights of the Muslims to manage our own religious affairs as written in Article 11(3) of our Federal Constitution?

In its article, “In plea to MPs, CCM says Hadi’s Bill will ‘radically’ rewrite constitution”, Malay Mail Online (MMO) wrote:

Council of Churches of Malaysia (CCM)’s secretary-general, Reverend Dr Hermen Shastri recently claimed that a vote for the Act 355 Bill which was tabled by PAS’ president, Dato’ Seri Haji Hadi will “radically” rewrite the Federal Constitution, urging MPs to not look at the Bill lightly and instead view it with “great concern and alarm”  Malay Mail Online.

MMO later quoted Shastri as saying:

“Hadi’s Bill is not just about upgrading the power of the Shariah Courts, it is rewriting the constitution in a radical way,” – Malay Mail Online.

Now, what does the CCM leader’s intention of using the words, “… in a radical way” when Hadi’s Bill is in no way will bring any changes to the Constitution?

The fact is, the Bill is only to increase the Syariah punishments which maximum punishments are currently too low and not to introduce new sets of laws.

MMO also wrote that:

Shastri pointed out that Shariah Courts were established and regulated by state laws, and that their powers and offences were defined by the Federal Constitution  Malay Mail Online.

The Bill will not change this fact, the Shariah Courts will still be regulated by State laws while the Civil Courts will still be regulated by Federal laws.

bill

Worse, Herman Shastri’s wild accusation gives the implications to people who believe his words that those who are telling the truth about the Bill are liars; which will cause anger and hatred that can divide the people.

According to MMO:

He added that the ramification to widen Islamic laws was not only limited to those who are Muslims  Malay Mail Online.

Another false statement because under the laws of Malaysia, non-Muslims are not subjected to the Syariah Laws.

Section 2 of the Act 355 clearly says that the Syariah Court has no jurisdiction over the non-Muslims and Hadi’s Bill is not about amending the Section 2 of the Act 355 to give the Syariah Courts the jurisdiction over the non-Muslims.

Also said by Shastri:

“Once we lose the balance between Syariah and Civil Courts as set forth in our Federal Constitution, it is going to lead to a dangerous path of conflicting jurisdictions; forms of punishment not acceptable in modern societies; and erosion against the liberal secular status of the Constitution and its impact especially on the states of Sabah and Sarawak,”

~Malay Mail Online

Firstly, what does the CCM’s secretary-general mean by “forms of punishment not acceptable in modern societies”?

From the above sentence, I understand the above rude phrase is written in reference to the Syariah punishment, which is clearly an insult to Islam, the religion of the Federation and to the Muslims who believe in the teaching of Islam.

Is insulting and scoffing at other religions an attitude that is “acceptable in modern societies”?

There is no case of “… erosion against the liberal secular status of the Constitution”, because the status of our Federal Constitution is neither liberal nor secular since Article 3(1) of our Federal Constitution stated that Islam is the religion of the Federation.

In fact, the words liberal and secular have never been mentioned in our Federal Constitution.

To understand a secular constitution, please refer to the constitution of the United States of America and read the interesting case about Mount Soledad.

As a CCM leader, Hermen Shastri must be really careful of what he said, especially when commenting about other religions, please do not scoff at or insult other religion.

Do not insult others and learn to respect the constitutional rights of others.

He must get his facts right from the people who understand the matter for if not, not only it will be a pointless statement which doesn’t make any sense but it will also cause anger and hatred.

The rights of the Muslims to be governed by the Islamic law is granted under the Federal Constitution of our country.

In the judgement of ZI Publications Sdn Bhd and Another v Kerajaan Negeri Selangor, the Court of Appeal president Tan Sri Md Raus Sharif concluded:

Federal Constitution allows the Legislature of a State to legislate and enact offences against the precepts of Islam. Taking the Federal Constitution as a whole, it is clear that it was the intention of the framers of our Constitution to allow Muslims in this country to be also governed by Islamic personal law.

Hadi’s Bill only concerns the lives of the Muslims and we are not disturbing people of other faith.

We want to prevent and solve social problems among the Muslims as some offences punishable by the Syariah Courts are not considered as offences under civil law, such as Muslims drinking alcohol in public which can also cause problems to non-Muslims as in the cases of violence when they are drunk.

So why must it become a problem to non-Muslims when the Muslim are working to solve our social problems and helping each other to become better Muslims and better human being?

Are the people who are against the Bill are against the faithful Muslims?

Related Posts:

Jawapan Kepada Kenyataan Mengelirukan Khalid Samad Tentang Pindaan Akta 355
Video Aksi Siti Zabedah Kasim di Wacana Akta 355
Tidak Ada Sebab Wakil Rakyat Anda Tolak Cadangan Pindaan Akta 355
Video – Mudahnya Memahami Akta 355
Pindaan Akta 355 – Memberi Autonomi Lebih Kepada Negeri-negeri
Akta 355: DAP MPs, Please Do Your Homeworks
Act 355: G25, Stop Lying About Hadi’s Private Bill
Act 355: Interfaith Group’s Statement Risks Weakening Constitutional Liberties


Jawapan Kepada Kenyataan Mengelirukan Khalid Samad Tentang Pindaan Akta 355

Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara (PAN), YB Khalid Samad telah menulis sebuah artikel bertajuk, “Kenyataan Berhubung Usul Persendirian Marang: Cadangan Pindaan ke Atas Akta 355″di blognya.

Di bawah adalah jawapan-jawapan saya (biru) kepada artikel tersebut (jingga).


1. AMANAH ingin menegaskan bahawa Mahkamah Syariah adalah institusi keadilan Islam dan oleh itu apa jua usaha ke arah menperkasakannya adalah disokong. Bidang kuasanya berhubung kesalahan jenayah syariah dijelaskan dalam Akta 355 sediada. Akta 355 ini perlu dijaga dengan baik dan apa jua usaha pembaik-pulihan serta pindaan terhadapnya perlu diperhalusi secara teliti supaya tidak menjejas kedudukan mahkamah syariah.

YB Khalid Samad dan PAN tidak patut berdolak-dalik. Jika benar PAN mahu memperkasakan Mahkamah Syariah, maka PAN sepatutnya menyokong pindaan ini. Khalid Samad tentu faham bahawa menaikkan had hukuman jenayah syariah akan menambahbaik Mahkamah Syariah dan bukannya menjejaskan kedudukan Mahkamah Syariah.

2. Akta 355 sediada telah digubal mengambil kira kedudukan dan peranan Mahkamah Syariah di dalam kerangka struktur kenegaraan Malaysia yang di dalamnya wujud Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Sepertimana diketahui umum, bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah terhad kepada orang Islam dan kesalahan-kesalahan tertentu seperti terkandung dalam Senarai II Senarai Negeri Jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan. Selainnya adalah di bawah Mahkamah Sivil.

Benar, dan pindaan yang dicadangkan ini tidak bercanggah dengan kenyataan di atas.

3. Apa jua pindaan yang ingin dibawa semestinya selari dengan kedudukan dan peranan ini supaya tidak berlaku percanggahan sehingga boleh menyebabkan kedudukan dan peranan sediada Mahkamah Syariah terjejas dan terganggu. Pindaan-pindaan yang tidak selari, walaupun berniat untuk memperkasakan Mahkamah Syariah, perlu dielak supaya tidak akhirnya menimbulkan fitnah terhadap mahkamah syariah itu sendiri.

Pindaan ini selari dengan kedudukan dan peranan Mahkamah Syariah dan “tidak berlaku percanggahan sehingga boleh menyebabkan kedudukan dan peranan sediada Mahkamah Syariah terjejas dan terganggu”. Jadi, tidak ada sebab Khalid Samad dan PAN menolak pindaan ini.

USUL PERSENDIRIAN YB MARANG: MEMPERKASAKAN MAHKAMAH SYARIAH?

4. AMANAH telah membuat sidang akhbar pada 6hb Sept dan diikuti dengan penghantaran surat kepada YB Marang selaku Presiden PAS, meminta penjelasan mengenai empat perkara utama berhubung pindaan yang ingin dibawa beliau pada sesi Parlimen bulan Oktober ini. Malangnya soalan yang dikemukakan tidak dijawab dan dengan itu AMANAH terpaksa menentukan pendirian berhubung pindaan yang dicadangkan tanpa menerima apa-apa penjelasan tambahan.

Kesemua soalan PAN sebenarnya telah berkali-kali dijawab oleh pelbagai pihak. Amat jelas bahawa tujuan pindaan Akta 355 adalah untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dan mengurangkan kes jenayah syariah dengan menaiktarafkan had hukuman Mahkamah Syariah yang sekarang ini terlalu rendah iaitu 3 tahun penjara, 5 ribu ringgit denda dan 6 kali sebatan syariah. Seolah-olah PAN sengaja menutup telinga, membuat berbagai kenyataan negatif dan mempolitikkan pindaan Akta 355.

5. Pindaan yang dicadangkan YB Marang didapati kabur dan tidak jelas khususnya berhubung apa yang dimaksudkan dengan “memperkasakan Mahkamah Syariah”. Pemerkasaan bagaimana yang ingin dicapai melalui pindaan tersebut? Adakah pemerkasaan yang diinginkan adalah melalui menghilangkan had dan bentuk hukuman yang boleh dijatuhkan, kecuali hukuman mati? Sekiranya itu adalah apa yang dimaksudkan YB Marang maka AMANAH ingin menyatakan bahawa bukan itu yang dimaksudkan DYMM YDP Agung dalam titah Baginda pada bulan Mac lepas semasa pembukaan sesi Parlimen bagi tahun 2016. Adalah jelas DYMM YDP Agung memaksudkan pemerkasaan Mahkamah Syariah dari sudut kecekapan perlaksanaan undang-undang dan bukan memberi ‘blank cheque’ kepada mahkamah syariah.

Titah DYMM YDP Agung

Titah ucapan DYMM YDP Agung di istiadat pembukaan parlimen, 7 Mac, 2016.

Jelas bahawa pemerkasaan Mahkamah Syariah yang dimaksudkan di dalam titah DYMM YDP Agung di istiadat pembukaan parlimen adalah pemerkasaan yang menyeluruh termasuk mempertingkatkan kuasa Mahkamah Syariah. Bagaimanakah dapat diperkasakan Mahkamah Syariah jika had hukuman yang sedia ada adalah terlalu rendah dan tidak seiring dengan peredaran zaman?

Banyak hukuman kesalahan sivil telah dinaiktarafkan berberapa kali selepas kali terakhir Akta 355 dipinda. Contohnya dibawah Peraturan 11(1), Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, had hukuman merokok di tempat dilarang ialah “denda tidak melebihi 10,000 ringgit, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun”, seperti yang tercatat dibawah Peraturan 11(3) Peraturan yang sama. Ini bermakna had hukuman kesalahan merokok di tempat yang dilarang adalah jauh lebih tinggi daripada had hukuman meminum arak di tempat awam atau lelaki berpakaian wanita atau ‘crossdressing’.

Sebagai seorang Ahli Parlimen, YB Khalid Samad sepatutnya faham bahawa pindaan ini hanya akan menetapkan had maksima dan bukannya akan menentukan hukuman syariah. Peruntukan hukuman syariah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. DUN perlu meminda enakmen hukuman kesalahan syariah untuk meningkatkan had maksima hukuman setelah pindaan Akta 355 diluluskan. Jadi pindaan Akta 355 tidak memberi ‘blank cheque’ kepada Mahkamah Syariah.

6. Pemerkasaan Mahkamah Syariah yang diinginkan AMANAH adalah dari sudut peningkatan kecekapan pengurusan dan pentadbirannya dan juga peningkatan sokongan dari badan-badan sokongan terhadapnya. Ini adalah supaya Mahkamah Syariah boleh memainkan peranannya dengan lebih berkesan. Peningkatan kemampuan dicapai melalui latihan dan pendedahan serta penambahan human resource. Skim pembayaran gaji dan elaun hakim dan kakitangan dengan kadar yang lebih berpatutan perlu juga dipertimbangkan. Pada masa sama sokongan dari institusi sokongan seperti Polis dan semua majikan yang mempunyai pekerja Islam perlu dipertingkatkan.

Saya tidak faham di manakah pindaan Akta 355 akan bercanggah dengan perkara di atas.

Peningkatan kadar hukuman dan mempelbagaikan jenis hukuman juga perlu untuk menjamin keberkesanan pencegahan serta hukuman itu sendiri.

Inilah yang diperjuangkan melalui pindaan Akta 355. Ternyata PAN sngat keliru atau cuba mengelirukan orang ramai.

7. AMANAH maklum bahawa usaha pemerkasaan seperti yang dimaksudkan sedang diusahakan oleh pengurusan dan pekerja Mahkamah Syariah itu sendiri. AMANAH berpandangan bahawa segala usaha pemerkasaan mahkamah Syariah, termasuk melalui pindaan ke atas Akta 355, perlu diselaraskan dengan usaha yang sedang giat dilakukan pihak mahkamah syariah sendiri.

Mengikut undang-undang, pindaan ke atas Akta 355 mesti dibentangkan di Parlimen dan diluluskan oleh Ahli Dewan Rakyat dan bukannya boleh “dilakukan pihak mahkamah syariah sendiri”.

PENGGANTIAN KESELURUHAN SEKSYEN DUA

8. AMANAH telah turut bertanya sebab mengapa keseluruhan seksyen 2 perlu digantikan. Tanpa adanya jawapan mahupun penjelasan, maka AMANAH ingin menyatakan bahawa tidak ada keperluan untuk perenggan pertama Seksyen 2 Akta 355 diganti. Lebih-lebih lagi apabila perenggan baharu yang dicadangkan YB Marang teramat kabur bila dibandingkan dengan yang sediada.

Seksyen 2 memberi had hukuman Mahkamah Syariah dan jika ia tidak dipinda, had itu juga tidak boleh dinaikkan. Dan pindaan itu tidak akan ada makna jika Seksyen 2 tidak dipinda. Ayat ‘intro’ kepada Seksyen 2 pula dipinda kerana ia menggunakan istilah rukun-rukun agama Islam sedangkan Mahkamah Persekutuan telah memutuskan perkataan ‘precepts’ bermaksud perintah-perintah agama dan bukan terhad kepada rukun Islam.

Perenggan sediada merujuk kepada pembentukkan Mahkamah Syariah melalui undang-undang yang digubal di peringkat Negeri, sambil perenggan yag dicadangkan YB Marang menggambarkan Mahkamah Syariah sebagai seolah-olahnya datang dengan sendirinya dan terus berkuasa ke atas ummat Islam. Ada yang berpandangan ayat-ayat seperti yang dicadangkan YB Marang boleh mendedahkan Mahkamah Syariah kepada fitnah kerana kedudukannya dalam kerangka struktur kenegaraan sendiri menjadi tidak jelas sepertimana juga haknya untuk menggubal dan menentukan undang-undang. Oleh kerana keperluan untuk menggantikannya tidak dijelaskan, maka risiko ini tidak wajar dihadapi.

Tiada perkataan di dalam pindaan kepada Seksyen 2 yang mengubah keadaan “pembentukkan Mahkamah Syariah melalui undang-undang yang digubal di peringkat Negeri” atau “mendedahkan Mahkamah Syariah kepada fitnah” kecuali sengaja difitnah oleh mereka yang menentang usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah.Telahpun disebut di dalam Butiran 1 Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa undang-undang syariah mesti digubal di peringkat negeri dan bukannya di peringkat persekutuan seperti undang-undang sivil.

‘BLANK CHEQUE’ MELALUI SEKSYEN 2A

9. AMANAH telah juga bertanya mengenai kebijaksanaan seksyen 2A yang dicadangkan YB Marang yang memberikan ‘blank cheque’ kepada Mahkamah Syariah berhubung hukuman yang boleh dijatuhkan olehnya. Had yang ditetapkan adalah hanya sekadar “yang dibenarkan syariah” dan “selain dari hukuman mati”. Sekali lagi AMANAH terpaksa membuat keputusan tanpa penjelasan dan jawapan berhubung sebab mengapa pindaan sebegitu rupa dicadangkan.

Menurut pakar undang-undang dan perlembagaan, Dato’ Prof Mahamad Naser Disa, draf Seksyen 2 yang tidak mengikut format lama bukanlah bertujuan untuk memberi ‘blank cheque’ kepada Mahkamah Syariah, sebaliknya ia bertujuan untuk memberikan ruang kepada DUN untuk memperkenalkan hukuman lain selain daripada denda, penjara atau sebat.

Bagi pandangan AMANAH memberi ‘blank cheque’ dalam soal had dan bentuk hukuman kepada mahkamah syariah adalah kurang bijak. Ini adalah kerana sebahagian besar kesalahan yang akan dihukumkan adalah kesalahan di bawah hukuman takzir. Ini bererti ianya tidak ditetapkan oleh syariat sepertimana hudud dan oleh itu berbagai-bagai jenis dan kadar hukuman boleh dikenakan. Ini juga boleh mendedahkan mahkamah syariah kepada fitnah yang besar sehingga menjejas imej dan reputasinya.

Adalah satu fitnah menuduh bahawa pindaan kepada Seksyen 2A memberi ‘blank cheque’ kepada Mahkamah Syariah kerana bentuk dan had hukuman syariah digubal oleh DUN di peringkat Negeri dan bukannya oleh Mahkamah Syariah itu sendiri. Soalnya apakah YB Khalid Samad tidak yakin akan integriti Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan hukuman?

10. Ada yang mengatakan bahawa mahkamah sesyen juga diberi ‘blank cheque’ sedemikian rupa maka apa salahnya ianya turut diberi kepada mahkamah syariah? Umum mengetahui bahawa mahkamah sesyen terikat dengan Kanun Kesiksaan dan Kanun Acara Jenayah di mana jenis kesalahan serta had dan jenis hukuman telah dinyatakan secara jelas dan terperinci. Oleh itu adalah tidak benar bahawa mahkamah sesyen diberi ‘blank cheque’ sepertimana yang ingin diberi kepada mahkamah syariah melalui pindaan ini.

Menuduh pindaan Akta 355 sebagai “ingin diberi” ‘blank cheque’ “kepada mahkamah syariah melalui pindaan ini” adalah satu fitnah jahat oleh mereka yang tidak mahu undang-undang syariah diperkasakan di negara ini.

11. AMANAH bersetuju pindaan perlu dibawa ke arah pemerkasaan undang-undang mencegah jenayah syariah di bawah mahkamah syariah. Pada hakikatnya sekadar inilah apa yang dibawa YB Marang. Ia boleh dicapai dengan meningkatan had hukuman (3 tahun penjara, 5 ribu ringgit denda dan 6 kali sebatan) kepada tahap yang lebih tinggi. Berapa hadnya hendaklah ditetapkan oleh satu jawatan kuasa yang dibentuk terdiri dari ketua-ketua hakim mahkamah syariah setiap negeri bersama golongan ilmuan di mana realiti masyarakat dan kemampuan mahkamah syariah serta jabatan-jabatan sokongannya turut diambil kira. Pada masa sama, bentuk hukuman yang menumpu kepada persoalan mendidik dan menanam semangat membantu masyarakat boleh juga ditambah melalui pindaan ini.

Apakah PAN terlalu keliru atau sengaja mencari sebab untuk menegakkan benang yang basah dalam usaha menjustifikasikan bantahan mereka terhadap pindaan Akta 355?

KESIMPULAN

12. Memandangkan AMANAH mengambil berat usaha memperkasakan Mahkamah Syariah, maka AMANAH mencadangkan supaya pindaan yang ingin dibawa YB Marang dipinda supaya mendatangkan pemerkasaan yang lebih menyeluruh dan bermakna. Ini memungkinkan sokongan padu dari Pakatan Harapan.

Hasil perbincangan bersama ramai pihak, termasuk wakil-wakil parti anggota PH, AMANAH berpandangan bahawa Usul pindaan itu hendaklah berbunyi seperti berikut :-

“Dewan ini menerima bahawa Mahkamah Syariah adalah institusi dan syiar keadilan Islam. Oleh itu kecemerlangannya dalam memainkan peranannya, sepertimana ditentukan oleh perlembagaan, hendaklah sentiasa diusahakan. Ke arah itu adalah dicadangkan penubuhan satu jawatan kuasa khas yang terdiri dari Ketua Hakim Mahkamah Syariah setiap negeri, golongan cendiakawan dan ilmuan agama serta pegawai-pegawai berkenaan, untuk mengkaji dan mencadangkan langkah-langkah pemerkasaan Mahkamah Syariah untuk dipertimbangkan oleh Dewan ini. Langkah-langkah pemerkasaan ini hendaklah meliputi persoalan –

a) Meningkatkan kecekapan Mahkamah Syariah melalui peningkatan kemahiran para hakim dan kakitangan Mahkamah Syariah dengan diperbanyakkan pendedahan dan latihan serta penambahan kakitangan ke tahap yang diperlukan

b) Meningkatkan lagi fahaman dan sokongan institusi dan jabatan-jabatan kerajaan serta pihak swasta terhadap peranan Mahkamah Syariah supaya memungkinkan ia memainkan peranannya dengan lebih berkesan

c) Mengkaji kembali skim gaji para hakim dan kakitangan mahkamah Syariah supaya ditetapkan skim yang lebih wajar dan berpatutan demi mengelak ‘brain drain’ dan menarik minat mereka yang berpotensi dan

d) Mengkaji keberkesanan had dan jenis hukuman berkaitan jenayah syariah di bawah Mahkamah Syariah seperti yang termaktub dalam Akta 355. Sekiranya ianya didapati kurang berkesan, maka jawatan kuasa khas ini hendaklah mencadangkan ianya ditingkatkan kepada satu had yang dianggap lebih berkesan sebagai satu usaha pencegahan dan pengajaran. Dalam menentukan had baharu, keadaan masyarakat dan kemampuan Mahkamah Syariah hendaklah diambil-kira. Jawatan kuasa khas ini diberi mandat untuk mengkaji corak hukuman lain, selain dari tiga jenis yang disebutkan di dalam Akta 355, yang bersifat mendidik dan membentuk akhlak, yang boleh turut dibenarkan sebagai corak hukuman yang boleh dijatuhkan mahkamah syariah”.

Dalam melakukan usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah ini, langkah-langkah yang ingin dicadangkan hendaklah selari dengan kehendak perlembagaan untuk elak dari berlakunya krisis perlembagaan.

Jawatan kuasa khas ini hendaklah bersifat ‘non-partisan’ di mana segala usaha yang sedang dan telah dilakukan,kalau ada, oleh ‘kerajaan-kerajaan pembangkang’ seperti di Negeri Kelantan, Terengganu (1999 – 2004), Kedah (2008 – 2013), Selangor dan Pulau Pinang, hendaklah turut dikaji dan diambil-kira.

 

WaLlahu ‘Alam
KHALID SAMAD
Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara

PAN seharusnya jujur dalam membuat kenyataan tentang isu pindaan Akta 355. Menurut Presiden Persatuan Peguam-peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rijal, cadangan PAN berhubung cara penambahbaikan sistem Mahkamah Syariah sebenarnya sudah pun dilaksanakan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri.

“Misalnya Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang dianggotai ketua hakim negeri dan jabatan berkaitan untuk melicinkan proses mahkamah. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah pula untuk menggarap modul agar perbicaraan dapat dipercepatkan,” katanya kepada FMT.

Perkara yang dibangkitkan di bawah tajuk ‘kesimpulan’ adalah perkara sama dan telah dijawab di atas. Soalnya, apakah Khalid Samad sudah lupa bahawa pindaan Akta 355 telah dicadangkan oleh pemimpin parti pembangkang dan terdapat ramai ADUN dari parti pembangkang di dalam DUN di Malaysia? Kesimpulannya, Khalid Samad bagi pihak pemimpin PAN yang kesemuanya beragama Islam menentang pindaan Akta 355 dengan memberi berbagai sebab yang mengelirukan dan berbelit-belit supaya mereka tidak dianggap menentang usaha untuk memperkasakan undang-undang syariah di Malaysia  selaras dengan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan.

 

Kita wajib menuntut ilmu, jika kita kurang faham mengenai pindaan Akta 355, bertanyalah kepada mereka yang memahami perkara ini dan janganlah kita terpedaya oleh agenda musuh. Malu bertanya sesat jalan. 

Act 355: G25, Stop Lying About Hadi’s Private Bill

On June 1, 2016 the Malay Mail Online reported that:

G25 criticised today PAS President, Dato’ Seri Haji Hadi’s  Private Member’s Bill to expand the range of punishments the Shariah courts can impose, saying hudud law is inappropriate in secular Malaysia”.

~Malay Mail Online

In order to support its arguments, G25 made a contradictory and baseless statement:

“Although Article 3 of the Federal Constitution declares that Islam is the religion of the Federation, still, constitutionally, Malaysia is a secular state, as our forefathers and the framers of the Federal Constitution had intended. Further, our nation is multi-religious, multi-racial and multi-cultural,” it added.

~Malay Mail Online

How could a country be constitutionally a secular state when its Federal Constitution which is the Supreme Law of the land  has declared that Islam is the religion of the country and the word “secular” has never been mentioned in the Federal Constitution?

Does G25 misunderstood the term secularism or is G25 trying to say that the Article 3 of the Federal Constitution is unconstitutional?

If Malaysia is a secular state, the word “Islam” cannot even be mentioned in the Federal Constitution of Malaysia.

The creator of the term secularism, George Jacob Holyoake , in his book, “The Principles of Secularism”, defines secularism as separating government and religion, while Merriam-Webster defines secularism as “the belief that religion should not play a role in government, education, or other public parts of society”.

So, Article 3(1) automatically denies any claim saying that Malaysia is a secular state; since secularism means separating government and religion which is the opposite case in Malaysia.

Please click here for my article on why Malaysia is not a secular state.

A good example of an important criteria of a secular state is the 25-year legal battle regarding the Mount Soledad Cross, a giant cross installed on Mount Soledad Veterans Memorial in the United States of America.

After a group of people installed a giant cross on the Mount Soledad Veterans Memorial in San Diego, California, the court ordered them to remove the cross, because as a secular state it is unconstitutional to put a symbol of religion on government land.

The controversy over the Mount Soledad Cross only ended after the US Department of Defense sold the government land on which the 29-foot cross stood.

So how could Malaysia be claimed as a secular state when the government not only built mosques on government lands but also finances Islamic religious authorities?

The Malay Mail Online also wrote:

They noted that by implication, the Bill allows Shariah courts to impose “any form of hudud punishment” other than the death penalty, for example 100 lashes of whipping for Muslims found guilty of adultery, or the amputation of one’s hand for theft.

~Malay Mail Online

What a defamation and malicious falsehood!

Firstly, it is a lie to claim that the Private Bill is a Hudud Bill “to impose any form of hudud punishment other than the death penalty” and “to expand the range of punishments the Shariah courts can impose”, because the Bill is only to enable amendments to be made to the existing Act 355 Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act so that the Syariah Courts can increase the punishments for the cases under the courts’ jurisdictions.

Secondly, as the above statement gives the implication that Hudud punishment is harsh and negative it is a defamation to Islam.

Muslims members of G25 must learn to understand the concept of punishments in Islam and how they are carried out – please click here for a video that explains the differences between Syariah whippings and civil whippings. 

Thirdly, it is a false statement to say that the Bill will allow the Shariah Courts to impose the “amputation of one’s hand for theft” because, since theft is a criminal crime that is punished under the Penal Code, theft is under the jurisdiction of the civil courts and not the Syariah Courts.

The Syariah Courts have jurisdiction only over the matters as stated in the State List under Item 1 of the List II of the Ninth Schedule of the Federal Constitution and not over other offences; and the Bill is not about giving the Syariah Courts the jurisdiction over the offences punished under the Penal Code.

The Malay Mail Online further wrote:

The group noted that the Kelantan Syariah Criminal Code II (1993) Bill 2015 prescribes  hudud punishments for offences like adultery, theft, robbery, sodomy, consumption of liquor and apostasy, but it has yet to be enforced due to the limits in the Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act.

“Therefore, there is the need for the state of Kelantan to seek Parliament to amend the Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1995. And, so, here comes Hadi’s Bill,” said G25. 

~Malay Mail Online

It is untrue that the Bill is about to enable the Kelantan Syariah Criminal Criminal Code II to be implemented because as I wrote above, the Bill will not gives the power to the Syariah Courts to implement capital punishment Hudud nor the jurisdiction over offences punished under the Penal Code.

It is hard to understand why a Muslim opposes a Bill that not only helps to curb the social problems among the Muslims but also to empower the Syariah Courts.

The Article 37 states that the Yang Di-Pertuan Agong must take his oath to protect the religion of Islam before exercising his functions; and this Bill is the right move towards protecting and upholding Islam which is the religion of our country. 

Related post on G25:

Act 355: Interfaith Group’s Statement Risks Weakening Constitutional Liberties

What is the problem with some non-Muslims when the Muslims tries to strengthen the teaching of Islam in an Islamic country?

Why must non-Muslims oppose laws that only affect the Muslims?

The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST) opposes the private member’s bill regarding the Act 355 or Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 tabled by PAS President, Datuk Seri Haji Hadi, reported Malay Mail Online on May 31, 2016.

According to Malay Mail Online, MCCBCHST claimed that, “…. the proposed law risks weakening the country’s constitutional liberties, including religious freedom.”

The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST) expressed today its opposition to the Syariah Court (Criminal Jurisdiction) (Amendment)Bill 2016, and warned that the proposed law risks weakening the country’s constitutional liberties, including religious freedom.

~Malay Mail Online.

In the first place I wonder if the council leaders understand Dato’ Seri Haji Hadi’s Private Member’s Bill and the Act 355 before making the statement.

As I wrote in, “Akta 355: DAP MPs, Please Do Your Homeworks”,  the Private Member’s Bill  is not about proposing a new Act but it is about amending an existing Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act, which is to increase the Syariah Courts punishments that are currently limited to imprisonment for a term not exceeding three years or with a fine not exceeding five thousand ringgit or with whipping not exceeding six strokes or with any combination thereof.

So how can the Bill, “risk weakening the country’s constitutional liberties, including religious freedom”?

Firstly, since Act 355 is an existing Act about criminal jurisdiction of the Syariah Courts which only affects persons professing the religion of Islam, how could the increase of the Syariah Courts current existing punishments weakens the country’s constitutional liberties, including religious freedom when the Bill will empowers the teaching of Islam for the Muslims and has nothing to do with people professing other religions?

Instead, the Bill will strengthen the “constitutional liberties,  including religious freedom” of the Muslims because it will give more constitutional rights for the Muslims in professing the true teaching of Islam and to curb deviant teachings that claimed to be the true Islamic teaching.

So, will that pose problems to the council?

In fact, it is MCCBCHST that is “weakening the country’s constitutional liberties, including religious freedom” by interfering into the internal matter of the Muslims and denying the constitutional rights of the Muslims to manage their own religion.

Article 11(3) of the Federal Constitution of Malaysia:

Every religious group has the right— to manage its own religious affairs;

So, in my opinion, since the council does not represent the Muslims and the Bill will not effect the people of religion groups represented by the council the council has no constitutional rights to intervene in the matters of the Muslims and to tell the Muslims how to manage Islam. 

Also said in the same article by Malay Mail Online:

“It has the potential to undermine religious freedom and fundamental liberties as enshrined in Part II of the Constitution. The Non-Muslim’s position too would be in jeopardy under Hudud and they would not have equal rights if implemented,” the group said in a statement.

~Malay Mail Online

I do not understand why the leaders of the council group are so opposed to the Bill that not only will give so much advantages for to the Muslims but also very positive impacts to the society because a Muslims who observes the true teaching of Islam will be a very good citizen and will obey the law of our country.  

So I wonder why that will pose a problem to others.

Stating that:

“Our former Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad had warned the PAS government of Kelantan in 1994 against introducing Hudud Law in the State because ‘Hudud Law punishes victims while actual criminals were often left off with minimum punishment,” it said. 

~ Malay Mail Online.

If Tun Dr. Mahathir Mohamad made that statement regarding the Bill, then he clearly does not understand it.

So, the council must stop listening to Tun regarding the matter and please ask for clarifications from the official authorities.

That is why Dato’ Sri Najib Razak must not listen to Tun and oppose the Private Member’s Bill just because Tun Dr. Mahathir Mohamad disagreed with the amendment.

Pindaan Akta 355 – Memberi Autonomi Lebih Kepada Negeri-negeri

Credit to Karim's Blog

Credit to Karim’s Blog

(Sumber: Karim’s Blog)

PINDAAN AKTA 355: MENINGKATKAN AUTONOMI NEGERI UNTUK MEMBENDUNG GEJALA MAKSIAT DAN SALAHLAKU SYARIAH

Mahkamah Syariah ialah warisan unggul Kesultanan Melayu/Islam yang telah berdaulat sejak permulaan kedaulatan Islam di alam Melayu sebagaimana yang tercatat pada batu bersurat Terengganu iaitu 1303(M). Kedaulatan Mahkamah Syariah kemudiannya diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan (PP) sebagaimana yang termaktub dalam Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan (B1SNJ9PP) berdasarkan Kuasa Negeri sebagaimana yang diberikan menurut Perkara 74(2) Perlembagaan Persekutuan.

Walaupun Perlembagaan Persekutan mewujudkan sistem Kehakiman Negara berteraskan Peruntukan Bahagian IX PP, namun bagi memastikan bidangkuasa Mahkamah Syariah tidak tersentuh oleh Mahkamah Sivil, maka pada tahun 1988, diperkenalkan pula Perkara 121(1A) pada Bahagian IX tersebut. Peruntukan 121(1A) ini tidak dengan sendirinya menyenaraikan bidangkuasa Mahkamah Syariah, tetapi ia memantapkan kedaulatan Mahkamah Syariah dari diganggu-gugat oleh Mahkamah Sivil.

Bidangkuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana yang termaktub di dalam B1SNJ9PP yang antara lain menggariskan prinsip utama bidangkuasa Mahkamah Syariah seperti berikut – “the constitution, organization and procedure of Syariah Courts, which shall have jurisdiction only over persons profesing the religion of Islam and in respect only of any of the matters included in this paragraph, but shall not have jurisdiction in respect of offences except in so far as conferred by federal law;”

Secara telitinya prinsip-prinsip yang termaktub dalam butiran 1 tersebut di atas adalah seperti berikut:

1. Terhad kepada umat Islam

Bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad hanya kepada orang yang menganut agama Islam. Oleh itu orang bukan Islam tidak perlu bimbang dengan agenda politik yang cuba menakut-nakutkan masyarakat bukan Islam.

2. Terhad kepada perkara-perkara dalam Butiran 1

Tidak termasuk perkara-perkara dalam senarai Persekutuan dan perkara-perkara lain dalam Senarai Negeri Butiran 1 juga menetapkan bidangkuasa Mahkamah Syariah hanya kepada perkara-perkara yang terkandung dalam Butiran 1 sahaja yang meliputi perkara-perkara berkaitan kekeluargaan, zakat, hibah, amanah, pewarisan, wakaf, masjid, surau dan sebagainya. Manakala dalam hal kesalahan (jenayah Syariah) pula bidangkuasanya terbatas kepada offences by persons profesing the religion of Islam against precepts of that religion, except inregard to matters included in the Federal List: Justeru Perlembagaan sendiri yang menghalang mahkamah Syariah membicarakan atau menghukum kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam Kanun Keseksaan (Penal Code) serta undang-undang lain di bawah senarai Persekutuan. Justeru kesalahan-kesalahan seperti mencuri, merogol, rasuah, pecah amanah, merompak, ragut tidak termasuk di bawah Mahkamah Syariah.

3. Tertakluk kepada had hukuman maksimum yang ditentukan Akta Persekutuan – Akta 355

Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) 1965 (Akta 355) adalah keperluan Undang-undang berdasarkan Perlembagaan Persekutuan iaitu; bidang kuasa hukuman Mahkamah Syariah hendaklah ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan. Justeru pindaan A355 tidak boleh disifatkan sebagai “unconstitutional” kerana ia adalah keperluan Perlembagaan. Akta 355 ini hanya menetapkan had hukuman maksima yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah sama seperti dalam isu kesalahan berkaitan kekeluargaan, zakat, hibah, amanah, pewarisan, wakaf, masjid, surau dan kesalahan berkaitan „offences against precept of Islam‟ sebagaimana yang terkandung dalam Enekmen Kesalahan Jenayah Syariah sekarang. Ia hanya mengandungi 3 seksyen sahaja. Seksyen 2 adalah yang terpenting iaitu menetapkan hukuman maksima penjara 3 tahun, denda RM5,000.00, dan 6 sebatan (356) dan telah berkuatkuasa selama 32 tahun sejak tahun 1984, sedangkan kebanyakan hukuman lain di Mahkamah Sivil di bawah Kanun Keseksaan dalam kesalahan jenayah, telah ditingkatkan berulang kali.

Autonomi Lebih Luas Kepada Negeri Untuk Mencegah Maksiat dan Salahlaku Syariah

Jika pindaan Akta 355 diluluskan di Parlimen, ia tidak meningkatkan kadar hukuman secara automatik sebaliknya Dewan Undangan Negeri (DUN) perlu meluluskan tahap hukuman bagi setiap kesalahan dalam Enakmen-enakmen Syariah yang sedang berkuatkuasa di negeri tersebut terlebih dahulu. Peluang untuk berbahas mengenai kadar hukuman yang munasabah masih terbuka di peringkat DUN. Selain daripada kesalahan-kesalahan di dalam Enakmen Jenayah Syariah, kesalahankesalahan lain yang berkaitan kekeluargaan seperti kahwin lari, poligami tanpa kebenaran, tidak bayar nafkah, melarikan anak dara dari jagaan dsbnya masih tidak berubah. Rujuk: 1. Contoh-contoh Kesalahan Jenayah Syariah 2. Pindaan Akta 355 Tidak Membabitkan Kesalahan Kekeluargaan (W.P.) Akta 303.

Akta 355 ini tidak memperuntukkan sebarang undang-undang hudud “capital punishment”. Pilihan untuk menaikkan kadar hukuman kepada kadar yang lebih tinggi adalah terpulang kepada negeri-negeri untuk memastikan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang. Akta 355 tidak menyentuh bidang kuasa mahkamah sivil untuk membicarakan kes-kes jenayah di bawah Kanun Keseksaan.

pindaanAkta355-usahamurniPindaan Akta 355 adalah bertujuan meningkatkan hukuman bagi memperkasakan Mahkamah Syariah dalam pengawalan moral yang sekarang ini berhadapan dengan gejala sosial yang amat serius. Jika hukuman terhadap kesalahan persetubuhan luar tabii dengan haiwan di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan maka hukuman “3,5,6” untuk kesalahan terhadap manusia adalah terlalu ringan. Adakah kita ingin biarkan undang-undang sedia ada melindungi kehormatan binatang lebih daripada kehormatan manusia? Haruskah hukuman menyetubuhi haiwan adalah lebih tinggi dan menggerunkan berbanding meliwat manusia?!

Berkenaan dengan isu kesamarataan, tidak timbul isu kesamarataan seperti yang disebutkan dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan kerana kesamaratan tersebut hanya merujuk kepada “genre” yang sama, sebagai contoh, Islam dan bukan Islam adalah bukan kategori atau genre yang sama tetapi kategori yang sama ialah hukuman yang berlainan kepada dua kumpulan orang Islam.

Pindaan Akta 355 ini telahpun dicadangkan oleh JAKIM sejak hampir 10 tahun yang lalu, namun, oleh kerana kekangan birokrasi menjadi faktor kelambatan, ia lebih mudah dibentangkan secara persendirian.

Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM)

Akta 355: DAP MPs, Please Do Your Homeworks

Malaysians including the non-Muslims are making all kinds of comments regarding PAS President, Dato’ Seri Haji Hadi’s Private Member’s Bill about the amendments of the Act 355 Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 (Revised – 1988) recently.

But the question is, do they understand what is Act 355 and to whom does the Act apply to?

The Act 355 is not a new Act but it is an existing Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act:

LAWS OF MALAYSIA

ACT 355
SYARIAH COURTS (CRIMINAL JURISDICTION) ACT 1965 (REVISED – 1988)
Incorporating latest amendment – Act A996/1997

In Section 2 of the Act, it is clearly written that the Act 355 only affects “persons professing the religion of Islam”:

Section 2. Criminal Jurisdiction of Syariah Courts.

The Syariah Courts duly constituted under any law in a State and invested with jurisdiction over persons professing the religion of Islam and in respect of any of the matters enumerated in List II of the State List of the Ninth Schedule to the Federal Constitution are hereby conferred jurisdiction in respect of offences against precepts of the religion of Islam by persons professing that religion which may be prescribed under any written law: Provided that such jurisdiction shall not be exercised in respect of any offence punishable with imprisonment for a term exceeding three years or with any fine exceeding five thousand ringgit or with whipping exceeding six strokes or with any combination thereof.

The Private Member’s Bill  is not about proposing a new Act but it is about amending an existing Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act, which is to increase the Shariah Courts punishments that are currently limited to imprisonment for a term not exceeding three years or with a fine not exceeding five thousand ringgit or with whipping not exceeding six strokes or with any combination thereof.

So why must DAP Members of Parliament condemn Haji Hadi for tabling the Private Member’s Bill when the Bill only affects the Muslims and what rights do they have to interfere into the internal matters of the Religion of the Federation when 100% of the DAP MPs are non-Muslims?

Have they forgotten the Article 11(3)?

And looking for reasons to support their allegations, they claim that the Private Member’s Bill is against the Federal Constitution of Malaysia for the reasons that it is about applying the Hudud Laws when the fact is, the Act 355 is already part of the laws of Malaysia.

It makes more sense for the Malay Members of Parliament of PKR and PAN to make a havoc out of this issue since it will affect them but it makes me wonder why are they so scared of the amendments of the Act 355 that will empower the Shariah Courts?

Please stop spinning stories, this is about the constitutional rights of the Muslims, so please stop politicising this issue.